1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van PlasmaGans.com, hierna te noemen “Verkoper”.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft de Koper aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van de Verkoper.

2. Bestellingen

2.1 Bestellingen kunnen worden geplaatst via de website van de Verkoper.

2.2 De Verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of extra informatie op te vragen indien nodig.

3. Prijzen en Betaling

3.1 Alle prijzen op de website zijn vermeld in euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten.

3.2 Betaling dient te geschieden via de aangeboden betaalmethoden op de website.

4. Levering

4.1 De Verkoper streeft ernaar bestellingen zo snel mogelijk te leveren na ontvangst van de betaling.

4.2 Vertragingen in de levering zullen zo spoedig mogelijk aan de Koper worden gemeld.

5. Retourneren en Ruilen

5.1 De Koper heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst de bestelling te retourneren of te ruilen, tenzij anders vermeld.

5.2 Geretourneerde producten dienen ongebruikt en in de originele verpakking te zijn.

6. Garantie

6.1 De Verkoper staat in voor de kwaliteit van de geleverde producten.

6.2 Eventuele gebreken dienen binnen een redelijke termijn na ontdekking schriftelijk aan de Verkoper te worden gemeld.

7. Aansprakelijkheid

7.1 De aansprakelijkheid van de Verkoper is beperkt tot het bedrag dat door de Koper is betaald voor het betreffende product.

7.2 De Verkoper is niet aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade.

8. Privacy

8.1 De Verkoper behandelt persoonlijke gegevens van de Koper vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

9. Toepasselijk Recht

9.1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

9.2 Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Verkoper is gevestigd.

10. Disclaimer

Bij het aanschaffen van onze producten stemt u in met onze disclaimer. Klik hier voor de disclaimer.

0