Wij mogen geen gezondheids advies of claims maken vanwege de strenge Europese richtlijnen.
De verstrekte informatie over elk type Plasma GaNS in ons assortiment is uitsluitend bedoeld ter informatie over onze producten. We willen benadrukken dat de effecten, toepassingen en voordelen van Plasma GaNS-producten niet wetenschappelijk zijn bewezen en gebaseerd zijn op diverse bronnen en tradities.

De Keshe foundation heeft beweerd dat hun kennis en ontdekkingen over plasma GaNS technologie open source en beschikbaar zijn voor iedereen om te leren en te gebruiken. Zij hebben informatie, video’s en handleidingen gedeeld over hoe men Plasma GaNS kan maken en toepassen voor verschillende doeleinden.

Als verkoper aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor claims, aansprakelijkheid of schade die voortvloeit uit het gebruik van onze Plasma GaNS-producten. De informatie in deze teksten mag niet worden beschouwd als medisch advies en dient niet ter vervanging van professionele medische begeleiding, diagnose of behandeling.

Het gebruik van Plasma GaNS-producten dient altijd met zorg en verantwoordelijkheid te gebeuren. Wij moedigen klanten aan om advies in te winnen bij gezondheidsprofessionals voordat ze onze producten gebruiken, met name als ze bestaande medische aandoeningen hebben, medicatie gebruiken of zwanger zijn.

Wij doen ons best om de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie te waarborgen. Desondanks kunnen we geen garantie geven voor de nauwkeurigheid van de informatie, en we behouden ons het recht voor om de inhoud van deze teksten op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Klanten die onze Plasma GaNS-producten aanschaffen, stemmen ermee in dat zij op eigen risico handelen en wijzen ons als verkoper af van enige aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik en de interpretatie van de verstrekte informatie.

Door onze Plasma GaNS-producten te kopen en te gebruiken, gaan klanten akkoord met deze disclaimer en begrijpen ze dat de verantwoordelijkheid voor het gebruik van de producten bij henzelf ligt. Het is van uiterst belang dat klanten nauwlettend de instructies opvolgen over het gebruik van Plasma GaNS en verantwoordelijke veiligheidsmaatregelen hanteren bij het gebruik van onze producten.

Plasma GaNS is een opkomend en evoluerend vakgebied, en wetenschappelijk onderzoek en bewijs ter ondersteuning van de geclaimde voordelen zijn beperkt. De effectiviteit, veiligheid en juiste toepassing van plasma GaNS in gezondheidszorg en welzijn zijn niet uitgebreid onderzocht of goedgekeurd door regelgevende instanties.

Raadpleeg vóór het gebruik van plasma GaNS of andere alternatieve therapieën altijd gekwalificeerde zorgverleners die persoonlijk advies kunnen geven op basis van uw specifieke gezondheidstoestand, medische geschiedenis en individuele behoeften. Zij kunnen u begeleiden bij het juiste gebruik, mogelijke risico’s en interacties met andere medicijnen of behandelingen.

Individuele ervaringen met plasma GaNS kunnen variëren en resultaten of voordelen kunnen niet worden gegarandeerd. Het is belangrijk om plasma GaNS en andere opkomende therapieën met voorzichtigheid, scepsis en een kritische evaluatie van beschikbare wetenschappelijke literatuur te benaderen.

Daarnaast is het van cruciaal belang om waakzaam te zijn voor misleidende of overdreven beweringen van niet-geverifieerde bronnen of personen die plasma GaNS-producten of -behandelingen promoten. Maak onderscheid en zoek naar betrouwbare informatiebronnen om weloverwogen beslissingen te nemen over uw gezondheidszorg en welzijn.

Enter your email and unlock a discount on your first purchase 🎉

Coupon has expired

This field is required

Get ready to unwrap the gift of savings!

Exclusive deals awaiting you 🎉

5GIFT
Coupon has expired

Your exclusive code is ready! Copy it now!

Get 5% off now!
0