WAT IS PLASMA GANS?

In ons universum, doordrongen van energie, is plasma de bron van alles, het ‘God-deeltje’. Het bestaat uit een balans tussen gravitatie en magnetisme. Wanneer plasma verbonden wordt met andere organische vormen, voorziet het hen van nodige energie via magnetische velden en neemt ongewenste energie weg via zwaartekracht velden, waardoor balans wordt hersteld.

In moderne tijden begrijpen we dat alles is opgebouwd uit magnetische velden die aantrekken en afstoten, vergelijkbaar met zwaartekracht en magnetisme. Elk object heeft zijn eigen energieveld, dat de vorm aanneemt van een torus met aantrekkings- en afstotingsdynamiek.

In de nieuwe plasmafysica blijkt het energieveld een combinatie van magnetische en zwaartekrachtvelden te zijn. Atomen bestaan uit deze velden, en de stabiele posities van aarde en zon zijn te danken aan hun samenspel.

Plasma draagt Magrav-velden in balans, en door de creatie van GaNS kunnen we interageren met deze velden binnen onszelf en in de wereld. GaNS absorbeert en geeft magnetische en zwaartekrachtsvelden af, fungerend als een drager van plasmatische energie.

GaNS begrijpen vereist kennis van nano-coating, waarbij koperdraad behandeld wordt om supergeleidend te worden voor plasmatische velden. Dit creëert lagen van nano-deeltjes die zich gedragen als supergeleiders zonder elektrische weerstand.

Plasma’s vormen de bouwstenen van het universum, bestaande uit ionen en vrije elektronen. Ze genereren magnetische velden en kunnen onbalans in lichamen, flora en fauna herstellen. Meer dan 90% van de materie in levende organismen bestaat uit koolstof, waterstof, stikstof en zuurstof, allemaal met sterke plasmatische velden.

Dit is een ontdekkingsreis door de wereld van plasma, GaNS en nano-coating, waarin we de verwevenheid van deze concepten in het universum en ons eigen lichaam ontdekken.

De volgende tekst is een uitgebreide versie over de uitleg van Plasma GaNS.

Plasma wordt vaak gezien als de meest directe bron van energie of het ‘God-deeltje’. Het omvat een harmonie tussen gravitationele en magnetische velden. Wanneer plasma wordt verbonden met andere plasma-structuren (alles wat organisch is), voorziet het deze van wat ze nodig hebben (magnetisch) en neemt het weg wat ze willen loslaten (gravitationeel). Het herstelt evenwicht waar dit verstoord is. Hedendaags begrijpen we dat alles in de schepping is opgebouwd uit “magnetische velden”. Deze velden kennen twee fundamentele eigenschappen, aantrekking en afstoting, ofwel zwaartekracht en magnetisme. Elk object in dit universum heeft een eigen energieveld.

Deze energievelden, die voortdurend stromen, nemen de vorm aan van een torus. Het noordelijke deel trekt aan terwijl het zuidelijke deel afstoot, dit creëert de dynamiek van aantrekking en afstoting, ofwel magnetische en zwaartekrachtswisselwerkingen. Alle velden zijn voortdurend met elkaar verbonden, en dit geeft aanleiding tot een constante uitwisseling.

Volgens het nieuwe begrip binnen de plasmafysica is het energieveld waarover gesproken wordt eigenlijk niets anders dan een combinatie van magnetische en zwaartekrachtvelden.

Bij een hernieuwde beschouwing van het atoom zien we dat protonen, neutronen en elektronen eigenlijk combinaties zijn van magnetische en zwaartekrachtvelden.

Dus, de stabiele positie van zowel de aarde als de zon is te danken aan een subtiel samenspel van magnetische en zwaartekrachtvelden die door beide worden uitgewisseld.

Indien alles in een atoom, inclusief het atoom zelf, uiteindelijk niets anders is dan Magrav-velden (de combinatie van magnetische en zwaartekrachtvelden), en aangezien alles in dit universum is opgebouwd uit atomen, kunnen we stellen dat alles feitelijk bestaat uit Magrav-velden.

Plasma bevat deze Magrav-velden in een perfecte balans, en door de creatie van GaNS kunnen we interactie aangaan met deze velden, zowel in onszelf als om ons heen.

GaNS

Om plasma te kunnen uitleggen, moeten we eerst het concept van GaNS begrijpen. Dus wat is GaNS?

GaNS staat voor Gas in een Nano Staat. Het is de vierde aggregatietoestand van materie, naast vast, vloeibaar en gas.

Bepaalde atomen en moleculen kunnen magnetische en/of zwaartekrachtsvelden vrijgeven en/of opnemen. Vrijgekomen velden kunnen worden opgenomen door andere objecten. Er is een methode ontwikkeld om deze vrije stromende velden uit de omgeving te verzamelen en te concentreren in een bruikbare substantie genaamd GaNS (Gas in een Nano Staat). Dus in wezen is GaNS een drager van plasmatische energie.

Bijvoorbeeld, een organisme zal velden uitstralen die het wil scheiden (zich wil ontdoen) en zal velden absorberen die het kan gebruiken of waar het dringend behoefte aan heeft. De voorwaarde is dat de juiste velden voor absorptie beschikbaar moeten zijn binnen de directe omgeving van het organisme. GaNS is een substantie die bestaat in een speciale aggregatietoestand (de vorming van een aantal dingen tot een cluster).

Verschillende soorten GaNS kunnen worden gecreëerd met verschillende gewenste energetische eigenschappen die individueel of in combinatie voor verschillende toepassingen kunnen worden gebruikt. Elk type GaNS heeft een specifieke veldsterkte afhankelijk van de chemische elementen in het GaNS.

Met behulp van deze technologie worden de zelfherstellende krachten van het organisme ondersteund op het niveau van de velden die het organisme zelf opbouwen. Hierdoor zijn chemische stoffen en processen niet nodig omdat genezing plaatsvindt op het niveau van magnetische veldinteractie. De nano-toestand van een ‘GEVANGEN’ en GECONCENTREERD GAS bevindt zich al in de magnetisch-zwaartekracht plasmatische toestand, die zijn eigen draaiende magnetische plasmische energievelden uitstraalt, net als de zon, en tegelijkertijd zwaartekracht plasmatische velden aantrekt. Een container met GaNS bevat in wezen miljoenen zonnen erin. Deze draaiende energiestroom wordt geleid door opzettelijk geplaatste magnetische en zwaartekracht nanogecoate spoelen gemonteerd in een MAGRAV-eenheid. Het is de interactie van de MAGRAV-velden tussen nanoplakken en andere materie die de voorwaarde creëert waardoor GaNS zich kan manifesteren.

We weten nu dat GaNS een andere aggregatietoestand is van materie op atomaire schaal. Het is het dichtst bij bronenergie in deze ervaring op dit moment en het trilt op een perfect gebalanceerde frequentie. GaNS kan worden gebruikt om aan te trekken en af te stoten, of om een ander vergelijkbaar veld in evenwicht te brengen. Het houdt een perfect afgestemd geluid, of klanken, vast, die het lichaamssystemen in staat stellen opnieuw af te stemmen, of in focus te komen.

Bepaalde atomen en moleculen kunnen magnetische en/of zwaartekrachtsvelden vrijgeven en/of opnemen. De Keshe Foundation heeft een methode ontwikkeld om deze vrije stromende velden uit de omgeving te verzamelen en te concentreren in een bruikbare stof die GaNS wordt genoemd.

De Keshe Foundation heeft een gereedschap ontwikkeld dat bestaat uit componenten die velden kunnen absorberen en GaNS kunnen creëren; een substantie die bestaat in een speciale aggregatietoestand. Verschillende soorten GaNS kunnen worden gemaakt met verschillende gewenste energetische eigenschappen die individueel of in combinatie voor verschillende toepassingen kunnen worden gebruikt. Elk type GaNS heeft een specifieke veldsterkte afhankelijk van de chemische elementen in het GaNS.

Het gebruik van verschillende soorten GaNS met verschillende veldsterktes, of het gebruik van nanogecoate dubbele spoelen met plasmabatterijen, veroorzaakt een gerichte veldstroom van de sterkere naar de zwakkere velden.

Als deze veldfluxen door een organisme worden geleid, krijgt het organisme de mogelijkheid om de benodigde delen van deze veldfluxen op te nemen of een overschot aan velden aan de omgeving af te geven, of ze kunnen worden verzameld in bruikbaar GaNS.

Met behulp van deze technologie worden de zelfherstellende krachten van het organisme ondersteund op het niveau van de velden die het organisme zelf opbouwen. Hierdoor zijn chemische stoffen en processen niet nodig omdat genezing plaatsvindt op het niveau van magnetische veldinteractie.

NANO EN PLASMA

WAT IS HET GEBRUIK VAN NANO-COATING

Binnen de studie van plasmafysica worden nano-deeltjes en koper met een nano-coating gebruikt voor twee verschillende doeleinden. Het eerste doel is het creëren van GaNS, Gas in een Nano-staat, terwijl het tweede doel is om te fungeren als een drager of geleider voor de overdracht van magnetische en zwaartekrachtsvelden.

WAT IS NANO-COATING?
Nanoschaal-coating wordt bereikt door een koperdraad te behandelen met de juiste hoeveelheid bijtende soda (koud of heet) gedurende een bepaalde tijd. Dit proces verhoogt de aanwezigheid van koperatomen en oxiden op het oppervlak van het metaal, wat resulteert in een gestructureerde verdeling.
Het resultaat is dat het oppervlak supergeleidend wordt voor plasmatische velden, waardoor het plasma uit het universele veld er doorheen kan stromen. Het oppervlak vertoont oneindige weerstand en nul geleiding van elektrische velden in de materietoestand.

VAN KOPER NAAR NANO

In zijn oorspronkelijke staat heeft een stuk koperdraad een positieve lading. Verhitting van het koper leidt ertoe dat de buitenste lagen van vast naar vloeibaar overgaan, gevolgd door een gasfase en uiteindelijk afscheiding. Hierdoor verandert de polariteit van de nano-deeltjes van positief naar negatief.

Wanneer positieve en negatieve elementen samenkomen, trekken ze elkaar aan. Dit resulteert in een koperdraad met positieve lading en eraan vastzittende negatief geladen nano-deeltjes. Hoewel de eerste laag aan de koperdraad blijft kleven vanwege de positieve draad en negatieve nano-deeltjes, blijven de tweede laag en elke volgende laag van elkaar gescheiden.

STOOM- OF VUURCOATING

Het basismateriaal voor de coating is koper in welke vorm dan ook. De coating wordt chemisch bereikt door etsen (stoomcoating met NaOH) of thermisch door verhitting (vuurcoating met een gasbrander).

Tijdens het coaten ontstaan “kloven tussen de buitenste koperatomen”. Deze coaten wordt vaak nano-coating genoemd, waarvan de lagen zich opbouwen tijdens het creatieproces.

OVERZICHT

Nu begrijpen we dat nano-deeltjes individuele atomen zijn van hun oorspronkelijke bron die niet langer aan elkaar vastzitten. Ze bestaan meestal uit een mix van metaaloxiden en af en toe enkele koolstof-/grafietlagen. We gebruiken ze voor de velden die ze creëren, waarbij hun velden omringende velden aantrekken en afstoten door verschillen in magneet-/zwaartekrachtveldsterkte.

Al deze nano-deeltjes hebben een negatieve polariteit en ze stoten elkaar af, net als een magneet dat doet. Omdat de koperdraad echter een sterkere zwaartekrachtsveld heeft dan de afzonderlijke nano-deeltjes, worden ze allemaal naar de koperdraad getrokken. Dit resulteert in laag op laag van nano-deeltjes die aan de draad kleven maar elkaar afstoten.

Het resultaat is een massieve koperdraad met aan de buitenkant lagen van nano-deeltjes en ertussen een stroom van MAGRAV (magnetische en zwaartekracht) plasmavelden. Wat we nu hebben, is een supergeleider zonder weerstand. Dit is de eerste keer dat we een supergeleider bij kamertemperatuur hebben kunnen creëren, aangezien we niet met elektriciteit werken.


ATOOMAFSTAND

De afstand tussen de atomen en lagen die worden geproduceerd door de nano-coatingmethode, is afhankelijk van het gebruikte proces en de zouten en andere elementen in de bijtende mix die wordt gebruikt om de nano-lagen te creëren. Een goede nano-coating heeft doorgaans tussen de 30.000 en 40.000 lagen.

WAT IS PLASMA

Materie kan worden omgezet in energie. Plasma kan worden beschouwd als bronenergie. Het is een evenwicht van magnetische velden en zwaartekrachtvelden.

Als plasma verbonden is met andere plasmalichamen (iets organisch) zal het evenwicht brengen waar iets uit balans is.

Dit betekent, dat het velden wegneemt, waar het specifieke plasmalichaam vanaf wil (zwaartekracht) en zijn velden afgeeft aan, wat het specifieke plasmalichaam nodig heeft (magnetisch).

Het is bekend, dat alles wat we wel en niet kunnen zien, bestaat uit magnetische velden. Deze velden trekken aan en stoten af door hun zwaartekracht en magnetische eigenschappen.

Alles in dit universum heeft een energieveld en heeft een constante energiestroom in de vorm van een torus.

Vanuit het onderste punt stroomt de energie naar buiten en vanuit het bovenste punt stroomt de energie naar binnen.

Plasma-gans technologie is dus niets anders dan een combinatie van magnetische en gravitatievelden.

Dus in het atoom zijn de protonen, neutronen en elektronen ook een combinatie van magnetische en zwaartekrachtvelden.

Een atoom is dus samengesteld uit Magrav-velden (de combinatie van magnetische en gravitatievelden).

Alles in dit universum is samengesteld uit atomen, dus het is duidelijker dat alles is samengesteld uit Magrav-velden. Plasma bevat Magrav-velden, maar in perfecte balans. door GaNS te maken, kunnen we interageren met deze velden in en om ons heen.

Plasma’s zijn de meest voorkomende vorm van materie in het universum. Plasma’s zijn de vierde toestand van materie en bestaan uit vrije elektronen en ionen.

Plasma genereert magnetische velden en is uiterst geleidend.

Plasma’s zijn een groep deeltjes die bestaan uit elektromagnetische systemen.

Plasma kan ook worden omschreven als een geïoniseerd gas, bestaande uit een elektrisch neutraal medium, of in groepen van ongebonden positieve en negatieve deeltjes.

Plasma’s hebben veel verschillende complexiteiten en eigenschappen. Deze zijn veel groter dan die van gassen of andere vormen van materie.

Een kenmerkende eigenschap van plasma is, dat het zich collectief toont. Dit verandert het effect van een veld als geheel.

WAT ZIJN PLASMA’S

Plasma’s zijn elektromagnetische systemen gevormd door groeperingen van deeltjes, die in hun collectieve resultaat over het algemeen een nul netto lading vertonen. Plasma kan ook worden beschreven als een geïoniseerd gas dat bestaat binnen een elektrisch neutraal medium, of in groepen van ongebonden positieve en negatieve deeltjes.

Plasma’s zijn uiterst geleidend en dragen elektrische stromen en genereren magnetische velden. Plasma, de vierde toestand van materie, is een type gasachtige stof die bestaat uit ionen en vrije elektronen. Gassen en plasma’s zijn echter duidelijk verschillende toestanden van materie.

Plasma’s vertonen aanzienlijk verschillende eigenschappen en complexiteiten die verder gaan dan die van gassen of andere toestanden van materie. Een onderscheidende eigenschap van Plasma is dat het collectief gedrag vertoont, dat zijn impact in een veld verandert op basis van het geheel. Plasma’s zijn de meest voorkomende vorm van materie en omvatten meer dan 99% van de ruimte in het zichtbare universum. Plasma doordringt het hele zonnestelsel, evenals de interstellaire en intergalactische omgevingen. Toch zijn maar weinig mensen zich bewust van Plasma en wat het inhoudt. Wanneer we naar de Melkweg, de sterrenbeelden of een heldere ster aan de nachtelijke hemel kijken, zien we lichtgevende bolvormige plasmagebieden die bijeen worden gehouden door hun eigen interne magnetische veld. De dichtstbijzijnde zichtbare lichtgevende plasmabol voor de aarde is de Zon.

De aarde en de zon zijn in een specifieke positie vergrendeld vanwege het evenwicht tussen de Gravitatievelden en Magnetische velden. Onze Melkweg bevindt zich ook in een specifieke positie ten opzichte van het universum om ons heen. Het kleinste voorbeeld van een plasmalichaam is een atoom. De atomen in ons lichaam staan in relatie tot de andere atomen eromheen. Elk atoom is als een klein zonnetje en heeft zwaartekrachts- en magnetische velden.

Plasma, de vierde toestand van materie, is een type gasachtige stof die bestaat uit ionen en vrije elektronen. Gassen en plasma’s zijn echter duidelijk verschillende toestanden van materie. Plasma’s vertonen aanzienlijk verschillende eigenschappen en complexiteiten die verder gaan dan die van gassen of andere toestanden van materie. Een onderscheidende eigenschap van Plasma is dat het collectief gedrag vertoont, dat zijn impact in een veld verandert op basis van het geheel. Een plasmaveld bevat zwaartekrachts- en magnetische velden. Deze magnetische velden van Plasma voegen velden toe aan een organisme, terwijl het zwaartekrachtsveld van Plasma velden van een organisme, flora of fauna afhaalt. Elk fysiek object (elektron, atoom, zandkorrel, plant, dier, mens, planeet, ster, melkwegstelsel, universum, enz.) is niets meer dan een ophoping van magnetische velden, die wordt aangeduid als Plasmatische Magnetische Velden. Deze Plasmatische Magnetische Velden bestaan uit een grote hoeveelheid individuele magnetische velden.

BALANS IN PLASMA

Bij een blessure, een ongemak in het lichaam, betekent dit dat er een onbalans is tussen de Magrav (Magnetische en Zwaartekrachts) velden. Dit uit zich als een blessure, een kwaal, een ziekte, pijn.

Het verbinden van Plasma met de geblesseerde delen van het lichaam zal het evenwicht herstellen en daardoor de pijn wegnemen, geven wat die ‘uit balans’ zijnde plek nodig heeft en de oorzaak van de blessure aanpakken. Dit gebeurt op fysiek, emotioneel en mentaal niveau.

Meer dan 90% van de lichamen van mensen, planten en huisdieren bestaan uit koolstof, waterstof, stikstof en zuurstof – die allemaal duidelijke en sterke plasmatische velden hebben. 

 

0